นิลุบล ชุมแวงวาปี


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านโคกผักหอม
สพป.อุดรธานี เขต 1


การนิเทศภายใน

การดู 54 ครั้ง

การสอน AL

Kindergarten อ.2

การดู 50 ครั้ง

การสอนAL

- อ.3

การดู 50 ครั้ง

กิจกรรม PLC

- อ.3

การดู 47 ครั้ง

นวัตกรรมการศึกษา

- อ.3

การดู 43 ครั้ง