กัญญาณัฐ พลข้อ


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1


กฎหมายกับการดำเนินชีวิตประจำวัน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2

การดู 48 ครั้ง

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2

การดู 37 ครั้ง