นริศา ทินแย่ง


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านห้วยไร่
สพป.อุดรธานี เขต 1


ภูมิศาสตร์

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

การดู 52 ครั้ง

เครื่องมือภูมิศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

การดู 38 ครั้ง