อัมรินทร์ สินชัย


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล
สพป.อุดรธานี เขต 1


การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศ่าสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4

การดู 52 ครั้ง

เครื่องมือทางภูมิศาตร์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

การดู 51 ครั้ง

การอ่านแผนที่

- ป.5

การดู 40 ครั้ง

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5

การดู 38 ครั้ง