ปัทมา ยะหนัก


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนวัดบ้านแขม
สพป.ลำปาง เขต 1


สังคม ป.1

- ป.1

การดู 32 ครั้ง

เศรษฐกิจพอเพียง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

การดู 31 ครั้ง