วัลลี เนตรแสงศรี


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ
สพป.อุดรธานี เขต 1


การบอกเวลาเป็นนาฬิกา นาที วินาที ป.4

คณิตศาสตร์ ป.4

การดู 51 ครั้ง

ทศนิยม ป.4

คณิตศาสตร์ ป.4

การดู 46 ครั้ง

เรื่องเวลา

คณิตศาสตร์ ป.4

การดู 28 ครั้ง