วรกาญจน์ ละครพล


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ
สพป.อุดรธานี เขต 1


อักษรควบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ภาษาไทย ป.4

การดู 64 ครั้ง

จัดการเรียนการสอน Active Learning

ภาษาไทย ป.5

การดู 36 ครั้ง

คำพื้นฐานป.5

ภาษาไทย ป.5

การดู 26 ครั้ง