วนิดา วันภักดี


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
สพป.อุดรธานี เขต 1


ชนิดของคำ ภาษาไทย ป.6

ภาษาไทย ป.6

การดู 26 ครั้ง

การแก้ไขปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

วิทยาการคำนวณ ป.6

การดู 24 ครั้ง