ณัฐชา ช่องวารินทร์


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
สพป.อุดรธานี เขต 1


Phonic sounds

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 60 ครั้ง

Number 1-20

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 49 ครั้ง

Colors

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 41 ครั้ง

What color is it?

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 40 ครั้ง