อัครเดช อันทะชัย


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านน้ำพ่น
สพป.อุดรธานี เขต 1