ศิริกุล พลบูรณ์


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
สพม.อุดรธานี


การวัดกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

การดู 35 ครั้ง