จงกลณี โฮซิน


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
สพม.อุดรธานี


เคมีไฟฟ้า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.5

การดู 35 ครั้ง

กรด -เบส

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.5

การดู 25 ครั้ง