ประไพ กรมวงศ์


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
สพม.อุดรธานี


making complaints

ภาษาต่างประเทศ ม.6

การดู 31 ครั้ง

sympathy

ภาษาต่างประเทศ ม.6

การดู 30 ครั้ง

Asking for and giving factual information

ภาษาต่างประเทศ ม.6

การดู 26 ครั้ง