ปัทมากร ปณะราช


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
สพม.อุดรธานี


หลักธรรม

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1

การดู 31 ครั้ง

วัดแรกในพุทธศาสนา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1

การดู 31 ครั้ง

อุบาสิกา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1

การดู 28 ครั้ง

อุบาสก

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1

การดู 28 ครั้ง

พุทธ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1

การดู 24 ครั้ง

สงฆ์สาวก

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1

การดู 22 ครั้ง