นายคมสันต์ อาศัย


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
สพม.อุดรธานี


ทุ่งสังหาร

- ม.2

การดู 33 ครั้ง

การรัฐประหาร

- ม.2

การดู 31 ครั้ง

14 ตุลา สงครามประชาชน

- ม.2

การดู 28 ครั้ง