ลีราภรณ์ ชัยคีรี


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
สพม.อุดรธานี


การลำเลียงอาหารของพืช

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.5

การดู 25 ครั้ง

การลำน้ำเลียงของพืช

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.5

การดู 24 ครั้ง