ศศิธร ชวาลไชย


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
สพม.อุดรธานี


Used To and Would

ภาษาต่างประเทศ ม.3

การดู 33 ครั้ง

English Pronunciation | The Letter 'A' | 9 Ways to Pronounce the Letter A

ภาษาต่างประเทศ ม.1

การดู 27 ครั้ง