วาสนา หมู่หัวนา


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
สพม.อุดรธานี


Phonetics

ภาษาต่างประเทศ ม.1

การดู 26 ครั้ง

การออกเสียงภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ ม.1

การดู 23 ครั้ง