พงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
บุคลากร สพป.ลำปาง เขต 1
สพป.ลำปาง เขต 1


เกม ตอบคำถาม ความรู้ แสงกับการมองเห็น วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

การดู 86 ครั้ง

การทำจรวดขวดน้ำแบบง่าย กิจกรรมสะเต็มศึกษา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

การดู 48 ครั้ง

เกม ตอบคำถาม ความรู้ ทายภาพระบบสุริยะ วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

การดู 33 ครั้ง

เกม ตอบคำถาม ความรู้ ความรู้เรื่องดิน วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

การดู 30 ครั้ง

เกม ตอบคำถาม ความรู้ โครงสร้างของพืช วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

การดู 26 ครั้ง