วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มัธยม 3)

 


วัสดุในชีวิตประจำวัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3


นัยนา อนงค์ชัย
การแสดงผลการเรียน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3


นายสมคิด แสงแก้ว
หนังสือ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3


ดารารัตน์ หอมทรัพย์
แรงแม่เหล็ก ชั้น ป.3

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3


พัชริดา อิสาคง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3


อภิชาติ แข็งแรง
กังหันลม ม.3

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3


พรกนก คำศรี
คู่มือการ์ดเกม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3


พิมลวรรณ ร่มวาปี
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3


พรกนก คำศรี
กังหันลม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3


พรกนก คำศรี
ใบงาน วิทยาการคำนวณ ม.3

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3


อภิชาติ แข็งแรง
ใบงาน เรื่อง ตัวแปรPython

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3


นริศ แดนระเบียบ
ปฏิกิริยาเคมี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3


พรกนก คำศรี