มานิดา ซ้ายสุพรรณ


นี่คือช่องของผู้ใช้งาน ครู
โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป.อุดรธานี เขต 1
 


ฺฺBack to school

ภาษาต่างประเทศ ป.2

Days and Months วันและเดือน

ภาษาต่างประเทศ ป.3

Occupations อาชีพ

ภาษาต่างประเทศ ป.6