กฤษฎา นรินทร์


นี่คือช่องของผู้ใช้งาน ครู
โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม สพป.อุดรธานี เขต 1
 


ทศนิยม

คณิตศาสตร์