นภาพร เทศประสิทธิ์


นี่คือช่องของผู้ใช้งาน ครู
โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว สพป.อุดรธานี เขต 1