นิรมล ภูเลื่อมคำ


นี่คือช่องของผู้ใช้งาน ครู
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 สพป.อุดรธานี เขต 1
 


วิทยาศาตร์ ป.6

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

ช่องบทเรียนของฉัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2