ทำเพียร ชุมพล


นี่คือช่องของผู้ใช้งาน ครู
โรงเรียนเจ ซี บ้านอินทร์แปลง สพป.อุดรธานี เขต 1
 


ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ ป.1

ภาษาไทย

ภาษาไทย ป.1