ธีระวัฒน์ แซ่หลิ่ว


นี่คือช่องของผู้ใช้งาน ครู
โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
 


ห้องเรียนโคก หนอง นา

การงานพื้นฐานอาชีพ

ห้องเรียนดนตรี

ดนตรีสากล ม.1