วรรณารัตน์ ละอองเอกกุลภัค


นี่คือช่องของผู้ใช้งาน ครู
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 สพป.อุดรธานี เขต 1
 


วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

วิทยาการคำนวณ ชั้น ป.6

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

ระบบย่อยอาหาร ชั้น ป.5

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

วิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ ชั้นป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2