สัตว์เลี้ยงของฉัน(MY PET)
ภาษาต่างประเทศ ป.1 เปิดดู 42 ครั้ง

ข้อมูลทั่วไป
ผู้เขียน
สุรเดช คนสิน
สำนักพิมพ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมวดหมู่
ภาษาต่างประเทศ, ประถมศึกษาปีที่ 1
Tag
รายละเอียด
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สัตว์เลี้ยงของฉันแสดงความคิดเห็น

การนำเข้าสู่บทเรียน
ชรินรัตน์ พละสาร
ภาษาต่างประเทศ... (ป.1)
การดู 18 ครั้ง
เพลง a-z
สุภาพร สมบูรณ์
ภาษาต่างประเทศ... (ป.1)
การดู 25 ครั้ง
Unit 13:
มยุรี มโนเจริญ
ภาษาต่างประเทศ... (ป.5)
การดู 29 ครั้ง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อินทิรา สนจุมภะ
ภาษาต่างประเทศ... (ป.6)
การดู 21 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ
เสาวภา สมศรี
ภาษาต่างประเทศ... (ป.2)
การดู 20 ครั้ง
การใช้ a, an
ศิธิร์อร สุภัทราพิสุทธิ์
ภาษาต่างประเทศ... (ป.2)
การดู 18 ครั้ง
count number 1-10
เกริกเกียรติ ศรีบุญเรือง
ภาษาต่างประเทศ... (ป.1)
การดู 26 ครั้ง
What 's this/that?
สุภาพร หังษาบุตร
ภาษาต่างประเทศ... (ป.1)
การดู 21 ครั้ง
Phonics song the letter "Dd" by ครูฝ้
ธัญญาศิริ สิทธิราช
ภาษาต่างประเทศ... (ป.1)
การดู 23 ครั้ง
English P.1
Chanamon Kulsawat
ภาษาต่างประเทศ... (ป.4)
การดู 23 ครั้ง
Phonics song the letter "Rr" by ครูฝ้
ธัญญาศิริ สิทธิราช
ภาษาต่างประเทศ... (ป.1)
การดู 22 ครั้ง
what kind of fruit do you like?
กิติพรรณ ธุระพระ
ภาษาต่างประเทศ... (ป.3)
การดู 17 ครั้ง
countable nouns and uncountable nouns
เกริกเกียรติ ศรีบุญเรือง
ภาษาต่างประเทศ... (ป.3)
การดู 24 ครั้ง
Phonics song the letter "Ll" by ครูฝ้
ธัญญาศิริ สิทธิราช
ภาษาต่างประเทศ... (ป.1)
การดู 30 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
มานิดา ซ้ายสุพรรณ
ภาษาต่างประเทศ... (ป.3)
การดู 24 ครั้ง