เพลงกล่อมเด็กบทจันทร์เจ้า
ภาษาไทย ป.1 เปิดดู 36 ครั้ง

ข้อมูลทั่วไป
ผู้เขียน
จินตนา คงหวังดี
สำนักพิมพ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมวดหมู่
ภาษาไทย, ประถมศึกษาปีที่ 1

--------------------------------------------------------------
รายละเอียด
เพื่อกล่อมเด็กให้นอนและเพื่อกระตุ้นพัฒนาการฟังของเด็กแสดงความคิดเห็น

ภาษาอีสาน ภาษาอิฉัน EP.6
ธัญญาศิริ สิทธิราช
ภาษาไทย... (ทุกระดับชั้น)
การดู 28 ครั้ง
โวหารภาพพจน์ วิชาภาษาไทย
สุพรรณา ศรีกงพาน
ภาษาไทย... (ม.3)
การดู 32 ครั้ง
การสร้างคำมูล
ธนัชพงศ์ ศิระลักขณาวิชญ์
ภาษาไทย... (ม.2)
การดู 25 ครั้ง
คำเป็นคำตาย วิชาภาษาไทย
ชนกนันท์ ภูสนาม
ภาษาไทย... (ป.4)
การดู 30 ครั้ง
พยัญชนะที่ผสมสระอา อี อู
นิสาชล ราชบรรเทา
ภาษาไทย... (ป.2)
การดู 27 ครั้ง
มาตราตัวสะกดตรงตามมาตรา วิชาภาษาไทย
ณัฐพร เหมุทัย
ภาษาไทย... (ป.3)
การดู 30 ครั้ง
ชนิดคำไทย
พิชามญชุ์ จอมทาน
ภาษาไทย... (ป.6)
การดู 20 ครั้ง
ประโยคและชนิดของประโยค
ทรงเดช กันหาเวียง
ภาษาไทย... (ป.4)
การดู 29 ครั้ง
ติวโอเน็ต
มะลิวัลย์ มะรี
ภาษาไทย... (ป.6)
การดู 60 ครั้ง
คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์
พรณรงค์ ทรัพย์คง
ภาษาไทย... (ป.2)
การดู 63 ครั้ง
คำไทยแท้
ศศินันท์ เมืองแก้ว
ภาษาไทย... (ป.5)
การดู 45 ครั้ง
คำพ้องรูป - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3
ปลายปากกา อันทะปัญญา
ภาษาไทย... (ป.3)
การดู 28 ครั้ง
"ภาษาอีสาน ภาษาอิฉัน Ep.3" [ครูฝ้าย K
ธัญญาศิริ สิทธิราช
ภาษาไทย... (ทุกระดับชั้น)
การดู 26 ครั้ง
ประโยคสื่อสาร วิชาภาษาไทย
ชนกนันท์ ภูสนาม
ภาษาไทย... (ป.4)
การดู 32 ครั้ง
การจัดการเรียนรู้ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
มะลิวัลย์ มะรี
ภาษาไทย... (ป.6)
การดู 31 ครั้ง