Space Time หยุดความคิดพิชิตจักรวาล

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น เปิดดู 41 ครั้ง


พรณรงค์ ทรัพย์คง channel

โรงเรียนโรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1

ภาพยนตร์สั้นประกวดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนแสดงความคิดเห็น

Pawini Klanboon   +187 วัน ที่ผ่านมา

Effect ดึ้งดั้ง ๆ น่าสนใจดีครับ


พรณรงค์ ทรัพย์คง   +187 วัน ที่ผ่านมา

เป็นเนื้อหาที่ดีมาก ๆ


พุทธประวัติ ศาสดาของศาสนาพุทธ
ปิยธิดา มาสาซ้าย
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.3)
การดู 20 ครั้ง
สงฆ์สาวก
ปัทมากร ปณะราช
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.1)
การดู 15 ครั้ง
วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ ป.5
กฤษณา ลานนท์
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.5)
การดู 32 ครั้ง
ราชวงศ์ทั้ง 5 แห่งกรุงศรีอยุธยา
อภิรัฐ ศิริกุล
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.6)
การดู 24 ครั้ง
ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
อัครเดช แสนณรงค์
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 20 ครั้ง
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
วราภรณ์ กัปโก
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 24 ครั้ง
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
พิมล ป้องเรือ
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.5)
การดู 29 ครั้ง
ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ ป.5
นางสาวปิยพร จตุรงค์
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.5)
การดู 25 ครั้ง
หน้าที่เบื้องต้นของเงิน
ธมนวรรณ กลับแป้น
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.4)
การดู 18 ครั้ง
แนวการจัดกิจกรรม Active Learning ที่เสริมสร้างท
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 40 ครั้ง
Space Time หยุดความคิดพิชิตจักรวาล
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 41 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนวิชาการป้องกันการทุจริต ระด
สุพัตรา สิงห์ชัย
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.1)
การดู 24 ครั้ง
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พิมล ป้องเรือ
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.5)
การดู 30 ครั้ง
พุทธประวัติ ศาสดาของศาสนาพุทธ
นัฐวุฒิ แสนสุข
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.3)
การดู 14 ครั้ง
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
อัครเดช แสนณรงค์
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 28 ครั้ง