พื้นฐานทฤษฎีดนตรีตะวันตก เรื่อง จังหวะและค่าโน้ต

ดนตรีสากล ป.4 เปิดดู 71 ครั้ง


พรณรงค์ ทรัพย์คง channel

โรงเรียนโรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1แสดงความคิดเห็น

พรณรงค์ ทรัพย์คง   +188 วัน ที่ผ่านมา

เป็นเนื้อหาที่ดีมาก ๆ


Whispers From Beyond performed by the Band of t
พรณรงค์ ทรัพย์คง
ดนตรีสากล... (ทุกระดับชั้น)
การดู 23 ครั้ง
พื้นฐานทฤษฎีดนตรีตะวันตก เรื่อง จังหวะและค่าโน้
พรณรงค์ ทรัพย์คง
ดนตรีสากล... (ป.4)
การดู 71 ครั้ง
วิชาดนตรี ม.3 - บทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 5 ชะ
สหรัฐ คงทิม
ดนตรีสากล... (-)
การดู 18 ครั้ง
ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพ
พรณรงค์ ทรัพย์คง
ดนตรีสากล... (ม.1)
การดู 31 ครั้ง
The Ultimate Warm Up (โน้ต Snare Drum)
พรณรงค์ ทรัพย์คง
ดนตรีสากล... (ทุกระดับชั้น)
การดู 46 ครั้ง
ประเภทของเครื่องดนตรีสากล
ธีระวัฒน์ แซ่หลิ่ว
ดนตรีสากล... (ม.1)
การดู 25 ครั้ง
ดนตรี
สิทธิไกร ศรีชัยมูล
ดนตรีสากล... (ม.2)
การดู 28 ครั้ง
อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและโน้ตสากล
พรณรงค์ ทรัพย์คง
ดนตรีสากล... (ม.1)
การดู 38 ครั้ง
เพลง อิ่มอุ่น Cover by นักเรียนโรงเรียนบ้านตลิ่
นัทธ์รพี มาลาศรี
ดนตรีสากล... (ป.4)
การดู 17 ครั้ง
การจัดประเภทวงดนตรีสากล
พรณรงค์ ทรัพย์คง
ดนตรีสากล... (ม.1)
การดู 25 ครั้ง
เพลงเพราะ
ณัฏฐิญา เคนทุม
ดนตรีสากล... (ทุกระดับชั้น)
การดู 19 ครั้ง
มาร์ชราชวัลลภ (Royal Guard March)
พรณรงค์ ทรัพย์คง
ดนตรีสากล... (ทุกระดับชั้น)
การดู 27 ครั้ง
เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่ม
พรณรงค์ ทรัพย์คง
ดนตรีสากล... (ม.1)
การดู 20 ครั้ง
THE SECRET TO FASTER HANDS - Beginner Drum Less
พรณรงค์ ทรัพย์คง
ดนตรีสากล... (-)
การดู 24 ครั้ง
Drill Desing ATC 2010 VS ATC 2019
พรณรงค์ ทรัพย์คง
ดนตรีสากล... (ทุกระดับชั้น)
การดู 26 ครั้ง