การเขียนบทเรียนด้วย Text Editor - OBEC PLAY
คู่มือการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น เปิดดู 57 ครั้ง


พรณรงค์ ทรัพย์คง channel

โรงเรียนโรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1แสดงความคิดเห็น

การนำเข้าบทเรียนประเภท Google Drive - OBEC PLAY
พรณรงค์ ทรัพย์คง
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 94 ครั้ง
สร้าง Animation ด้วย Canva
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 33 ครั้ง
PDF งานประกัน
ณัฏฐิญา เคนทุม
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 28 ครั้ง
การนำเข้าบทเรียนประเภท HTML5 VDO - OBEC PLAY
พรณรงค์ ทรัพย์คง
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 54 ครั้ง
KidBright ตอนที่ 1 แนะนำ KidBright และ KidBrigh
ไวยวิทย์ มูลทรัพย์
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 45 ครั้ง
การนำสื่อเข้าระบบ OBEC Content Center ผ่านระบบ
จักรพงษ์ ทองสว่าง
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 35 ครั้ง
งานประกันคุณภาพ
ณัฏฐิญา เคนทุม
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 25 ครั้ง
คณิต ป.1
ณัฏฐิญา เคนทุม
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 29 ครั้ง
ทำเว็บไซต์ ประเมิน PA ด้วย Canva
มานะศักดิ์ หมื่นภักดี
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 71 ครั้ง
คู่มือการใช้ Canva เพื่อการจัดการเรียนการสอน
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 24 ครั้ง
คู่มือการใช้Obec Content Center
วิมลรัตน์ อุ่นทานนท์
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 34 ครั้ง
การออกแบบอินโฟกราฟิก by canva
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 26 ครั้ง
การนำเข้าสื่อจาก OBEC Content Center - OBEC PLA
พรณรงค์ ทรัพย์คง
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 116 ครั้ง
การลงทะเบียนประเภทครู - OBEC PLAY
พรณรงค์ ทรัพย์คง
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 318 ครั้ง
ง่ายๆ มาใช้ Playlist กันเถอะ
ณัฏฐิญา เคนทุม
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 36 ครั้ง