การนำเข้าบทเรียนประเภท HTML5 VDO - OBEC PLAY
คู่มือการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น เปิดดู 54 ครั้ง


พรณรงค์ ทรัพย์คง channel

โรงเรียนโรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1แสดงความคิดเห็น

เทคนิคการตัดต่อ VDO พื้นฐานด้วยโปรเเกรมpremiere
นายถาวร ช่อจันทร์
คู่มือการเรียนรู้... (ม.3)
การดู 32 ครั้ง
คู่มือการใช้ Canva
วิมลรัตน์ อุ่นทานนท์
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 59 ครั้ง
การใช้ อุปกรณ์การถ่ายทำ
นายถาวร ช่อจันทร์
คู่มือการเรียนรู้... (ม.3)
การดู 21 ครั้ง
KidBright ตอนที่ 1 แนะนำ KidBright และ KidBrigh
ไวยวิทย์ มูลทรัพย์
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 45 ครั้ง
คู่มือการ Upload วีดีโอลง Youtube
กล้ารบ เกษมรัตน์
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 22 ครั้ง
การนำเข้าบทเรียนประเภท HTML5 VDO - OBEC PLAY
พรณรงค์ ทรัพย์คง
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 54 ครั้ง
การออกแบบอินโฟกราฟิก by canva
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 26 ครั้ง
มวยไทย
นายถาวร ช่อจันทร์
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 33 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยโรงเรียนบ้านด
พรนภา สีหาทิพย์
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 20 ครั้ง
เรื่องที่ท่านต้องเรียนรู้ ก่อนก้าวต่อไป... ในบท
พรณรงค์ ทรัพย์คง
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 35 ครั้ง
คู่มือการใช้ Canva เพื่อการจัดการเรียนการสอน
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 24 ครั้ง
ACTIVE LEARNING หมายถึงอะไร
วิมลรัตน์ อุ่นทานนท์
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 52 ครั้ง
การสร้างเพลย์ลิสต์ - OBEC PLAY
พรณรงค์ ทรัพย์คง
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 54 ครั้ง
เทคนิคการตัดต่อ VDO พื้นฐานด้วยโปรเเกรมpremiere
นายถาวร ช่อจันทร์
คู่มือการเรียนรู้... (ม.3)
การดู 26 ครั้ง
การใช้โปรแกรมตัดต่อ
นายถาวร ช่อจันทร์
คู่มือการเรียนรู้... (ม.3)
การดู 22 ครั้ง