การนำเข้าบทเรียนประเภท Youtube - OBEC PLAY
คู่มือการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น เปิดดู 139 ครั้ง


พรณรงค์ ทรัพย์คง channel

โรงเรียนโรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1แสดงความคิดเห็น

  +185 วัน ที่ผ่านมา

กรุณาทำบทเรียนให้เรียบร้อยก่อนทำการเผยแพร่


การจัดทำข้อสอบ ด้วย Content Management System (
จักรพงษ์ ทองสว่าง
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 62 ครั้ง
แนวทางการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
พรณรงค์ ทรัพย์คง
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 122 ครั้ง
เรื่องที่ท่านต้องเรียนรู้ ก่อนก้าวต่อไป... ในบท
พรณรงค์ ทรัพย์คง
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 36 ครั้ง
วิธีการสมัคร Canva for Education 2022
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 24 ครั้ง
เอกสารประกอบการอบรมอินโฟกราฟิก
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 34 ครั้ง
KidBright ตอนที่ 1 แนะนำ KidBright และ KidBrigh
ไวยวิทย์ มูลทรัพย์
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 45 ครั้ง
การนำเข้าบทเรียนประเภท Youtube - OBEC PLAY
พรณรงค์ ทรัพย์คง
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 139 ครั้ง
เครื่องมือสำหรับการตรวจสอบและดูและรักษา (DLTV)
พรณรงค์ ทรัพย์คง
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 27 ครั้ง
หลักสูตร การถ่ายภาพ เล่าเรื่อง ตัดต่อด้วยมือถือ
อัจฉริยา เพชรดี
คู่มือการเรียนรู้... (ม.3)
การดู 29 ครั้ง
การสร้างแบบทดสอบท้ายบทเรียน - OBEC PLAY
พรณรงค์ ทรัพย์คง
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 190 ครั้ง
เทคนิคใช้ Canva เบื้องต้น
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 24 ครั้ง
สร้าง Animation ด้วย Canva
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 34 ครั้ง
การสร้างเพลย์ลิสต์ - OBEC PLAY
พรณรงค์ ทรัพย์คง
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 56 ครั้ง
การออกแบบอินโฟกราฟิก by canva
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 26 ครั้ง
Active Learning
จิรนาถ อินแสง
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 26 ครั้ง