การลงทะเบียนประเภทครู - OBEC PLAY
คู่มือการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น เปิดดู 319 ครั้ง


พรณรงค์ ทรัพย์คง channel

โรงเรียนโรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1แสดงความคิดเห็น

ง่ายๆ มาใช้ Playlist กันเถอะ
ณัฏฐิญา เคนทุม
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 36 ครั้ง
ทำความรู้จัก Canva For Education
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 24 ครั้ง
วิธีอัพเดท Windows 10 เป็น Windows 11 อย่างง่าย
จักรพงษ์ ทองสว่าง
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 28 ครั้ง
การนำเข้าบทเรียนประเภท Google Drive - OBEC PLAY
พรณรงค์ ทรัพย์คง
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 95 ครั้ง
เทคนิคใช้ Canva เบื้องต้น
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 24 ครั้ง
การนำเข้าบทเรียนประเภท Youtube - OBEC PLAY
พรณรงค์ ทรัพย์คง
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 139 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยโรงเรียนบ้านด
พรนภา สีหาทิพย์
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 20 ครั้ง
เรื่องที่ท่านต้องเรียนรู้ ก่อนก้าวต่อไป... ในบท
พรณรงค์ ทรัพย์คง
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 36 ครั้ง
Best Practice 2565 ธัญญาศิริ
ธัญญาศิริ สิทธิราช
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 57 ครั้ง
การสร้างเพลย์ลิสต์ - OBEC PLAY
พรณรงค์ ทรัพย์คง
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 56 ครั้ง
Active Learning
จิรนาถ อินแสง
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 26 ครั้ง
PDF งานประกัน
ณัฏฐิญา เคนทุม
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 28 ครั้ง
กระบวนการ เริ่มต้น Pre Production
นายถาวร ช่อจันทร์
คู่มือการเรียนรู้... (ม.3)
การดู 31 ครั้ง
Active Learning
สุพรรณา ศรีกงพาน
คู่มือการเรียนรู้... (ป.6)
การดู 32 ครั้ง
คู่มือการ Upload วีดีโอลง Youtube
กล้ารบ เกษมรัตน์
คู่มือการเรียนรู้... (ทุกระดับชั้น)
การดู 22 ครั้ง