เรื่อง My family ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ภาษาต่างประเทศ ป.1 เปิดดู 49 ครั้ง

ข้อมูลทั่วไป
ผู้เขียน
อิสมาแอน ละใบจิ
สำนักพิมพ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
หมวดหมู่
ภาษาต่างประเทศ, ประถมศึกษาปีที่ 1
Tag

รายละเอียด
บทเรียนเรื่อง My family เป็นบทเรียนที่นักเรียนในระดับชั้นประถม ต้องเรียนทุกชั้นปีแสดงความคิดเห็น

countable nouns and uncountable nouns
เกริกเกียรติ ศรีบุญเรือง
ภาษาต่างประเทศ... (ป.3)
การดู 24 ครั้ง
บทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 เรื่อง Let�
เกริกเกียรติ ศรีบุญเรือง
ภาษาต่างประเทศ... (ป.2)
การดู 27 ครั้ง
เพลงภาษาอังกฤษ I can สำหรับสอนเด็กๆ
สิริรัตน์ ตะราษี
ภาษาต่างประเทศ... (ป.3)
การดู 23 ครั้ง
Present Simple Tense ชั้น ม.2
ลลิตา ชัยภิบาล
ภาษาต่างประเทศ... (ม.2)
การดู 48 ครั้ง
Adventures on the Mississippi
ธัญญาศิริ สิทธิราช
ภาษาต่างประเทศ... (ม.4)
การดู 26 ครั้ง
คำศัพท์ สัตว์ ภาษาอังกฤษ Animal
นางสมจิต มะรี
ภาษาต่างประเทศ... (ป.1)
การดู 25 ครั้ง
classroom vocaburaly
วนิดา เปรมปรีดิ์
ภาษาต่างประเทศ... (ป.3)
การดู 29 ครั้ง
Phonics song the letter "Uu" by ครูฝ้
ธัญญาศิริ สิทธิราช
ภาษาต่างประเทศ... (ป.1)
การดู 21 ครั้ง
สื่อการสอน MY BODY
พิชามญชุ์ สาครเจริญ
ภาษาต่างประเทศ... (ป.1)
การดู 20 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
มานิดา ซ้ายสุพรรณ
ภาษาต่างประเทศ... (ป.2)
การดู 22 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ ป.3เรื่อง my job
บุศรินทร์ โคตรนรินทร์
ภาษาต่างประเทศ... (ป.3)
การดู 26 ครั้ง
ออกเสียงพยัญชนะ ภาษาอังกฤษ (A-H)
ณัฐ กลิ่นอุบล
ภาษาต่างประเทศ... (ป.1)
การดู 30 ครั้ง
แผนการสอนเรื่อง food and drink
กิติพรรณ ธุระพระ
ภาษาต่างประเทศ... (ป.3)
การดู 25 ครั้ง
6 minute english
กิติพรรณ ธุระพระ
ภาษาต่างประเทศ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 25 ครั้ง
สัตว์เลี้ยงของฉัน(MY PET)
พรณรงค์ ทรัพย์คง
ภาษาต่างประเทศ... (ป.1)
การดู 44 ครั้ง