การละเล่นเด็กไทย

ภาษาไทย ป.1 เปิดดู 22 ครั้ง
ชรินรัตน์ พละสาร channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล สพป.อุดรธานี เขต 1

บทเรียน มา เล่น กัน ไหม
การเล่นมอญซ่อนผ้าแสดงความคิดเห็น

ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม   +38 วัน ที่ผ่านมา

ชื่นชมจร้า


"ภาษาอีสาน ภาษาอิฉัน Ep.7" [ครูฝ้าย K
ธัญญาศิริ สิทธิราช
ภาษาไทย... (ทุกระดับชั้น)
การดู 24 ครั้ง
อักษรกลาง
จันทิรา แก้วบุตรา
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 34 ครั้ง
คำภาษาถิ่น
มะลิวัลย์ มะรี
ภาษาไทย... (ป.6)
การดู 35 ครั้ง
ใบงาน สะกดคำ
นภาพร เทศประสิทธิ์
ภาษาไทย... (ป.4)
การดู 32 ครั้ง
อาหารที่ฉันชอบ
สุดใจ รัตนมงคล
ภาษาไทย... (ป.3)
การดู 22 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกด
เดือนแรม จิตวิขาม
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 24 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย
ธงชัย พละสาร
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 46 ครั้ง
วิชาภาษาไทย เรื่องคำเป็น คำตาย ชั้นป.4
ณัฐพร เหมุทัย
ภาษาไทย... (ป.4)
การดู 25 ครั้ง
อักษรนำ
วิลาสินี ขอดเมชัย
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 37 ครั้ง
ใบโบกใบบัว E-Book
สาวิตรี ชาติคำ
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 32 ครั้ง
สระภาษาไทย
วรกัญญา ขิปวัติ
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 21 ครั้ง
การใช้คำราชาศัพท์
กรแก้ว นาคเจริญ
ภาษาไทย... (ม.2)
การดู 36 ครั้ง
อักษรนำ
เดือนแรม จิตวิขาม
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 30 ครั้ง
หน่วยที่ 1
วสันต์ ชอบจิตร
ภาษาไทย... (อ.1)
การดู 20 ครั้ง
โวหารภาพพจน์ วิชาภาษาไทย
สุพรรณา ศรีกงพาน
ภาษาไทย... (ม.3)
การดู 34 ครั้ง