การนำเข้าสู่บทเรียน

ภาษาต่างประเทศ ป.1 เปิดดู 23 ครั้ง
ชรินรัตน์ พละสาร channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล สพป.อุดรธานี เขต 1

เพลง If You're Happy
ช่อง Super Simple Songs - Kids Songs
https://youtu.be/l4WNrvVjiTwแสดงความคิดเห็น

วิดีโอ เรื่อง Things in Classroom
วนิดา เปรมปรีดิ์
ภาษาต่างประเทศ... (ป.3)
การดู 32 ครั้ง
ออกเสียงพยัญชนะ ภาษาอังกฤษ (A-H)
ณัฐ กลิ่นอุบล
ภาษาต่างประเทศ... (ป.1)
การดู 30 ครั้ง
การออกเสียงโฟนิกส์ a-z
ชาญวิทย์ จันทร์เขียว
ภาษาต่างประเทศ... (ป.3)
การดู 25 ครั้ง
Unit: Communications Topic: A telephone call
ลลิตา ชัยภิบาล
ภาษาต่างประเทศ... (ม.2)
การดู 18 ครั้ง
Adventures on the Mississippi
ธัญญาศิริ สิทธิราช
ภาษาต่างประเทศ... (ม.6)
การดู 26 ครั้ง
เรื่อง Vehicle
จันทร์ทิพย์ จิตอ่ำ
ภาษาต่างประเทศ... (ป.5)
การดู 74 ครั้ง
Comparative and Superlative Adjective M.3
เกียรติศักดิ์ สิทธิราช
ภาษาต่างประเทศ... (ม.3)
การดู 25 ครั้ง
If You're Happy and You Know it ( Clap You
พัชริดา อิสาคง
ภาษาต่างประเทศ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 17 ครั้ง
๊Unit: Myself Topic: Personal Development
ลลิตา ชัยภิบาล
ภาษาต่างประเทศ... (ม.3)
การดู 21 ครั้ง
ใบความรู้ เรื่อง คำศัพท์หมวดต่างๆ
ชลธิดา เว้นบาป
ภาษาต่างประเทศ... (ป.1)
การดู 24 ครั้ง
Where's the Teddy Bear?
สุพัตรา ฮาดนิล
ภาษาต่างประเทศ... (ป.2)
การดู 31 ครั้ง
What time is it?
ปุญชรัสมิ์ อินแสง
ภาษาต่างประเทศ... (ป.3)
การดู 48 ครั้ง
วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 Unit 2 Vehicle
ศิศิรา ศิริพันธุ์
ภาษาต่างประเทศ... (ป.1)
การดู 41 ครั้ง
ใบงานเรื่อง My family
เปรมพัชร นีระมนต์
ภาษาต่างประเทศ... (ป.1)
การดู 39 ครั้ง
พยัญชนะภาษาอังกฤษ A - Z
พรรณนรา ทิพย์จรูญ
ภาษาต่างประเทศ... (ป.1)
การดู 28 ครั้ง