การนำเข้าสู่บทเรียน

ภาษาต่างประเทศ ป.1 เปิดดู 19 ครั้ง
ชรินรัตน์ พละสาร channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล สพป.อุดรธานี เขต 1

เพลง Go Bananas
จากช่อง Pinkfong Baby Shark - Kids' Songs & Stories
https://youtu.be/PKyuJhHQCfIแสดงความคิดเห็น

6 minute english
กิติพรรณ ธุระพระ
ภาษาต่างประเทศ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 25 ครั้ง
sympathy
ประไพ กรมวงศ์
ภาษาต่างประเทศ... (ม.6)
การดู 22 ครั้ง
A-Z
สุภาพร หังษาบุตร
ภาษาต่างประเทศ... (ป.1)
การดู 20 ครั้ง
ใบความรู้ เรื่อง Food & Drinks
รัชนีกร คุณาพันธ์
ภาษาต่างประเทศ... (ป.5)
การดู 22 ครั้ง
describing people
มัลลิกา วรรักษ์
ภาษาต่างประเทศ... (ป.6)
การดู 22 ครั้ง
คำกริยา 3 ช่อง Irregular Verbs
อณาวิล สุไชยชิต
ภาษาต่างประเทศ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 45 ครั้ง
Food and Drink
พรพิมล เนื่องชมภู
ภาษาต่างประเทศ... (ม.3)
การดู 22 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Greeting การทักทาย
ศิธิร์อร สุภัทราพิสุทธิ์
ภาษาต่างประเทศ... (ป.2)
การดู 32 ครั้ง
แบบฝึกคัดคำศัพท์บัญชีพื้นฐานภาษาอังกฤษชั้น ป.3
มณฑา กันทรพันธ์
ภาษาต่างประเทศ... (ป.3)
การดู 25 ครั้ง
การออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ (Phonics)
ธนัญญา คงเดช
ภาษาต่างประเทศ... (ป.1)
การดู 17 ครั้ง
Occupations
ฐิติพร ทองเจริญ
ภาษาต่างประเทศ... (ป.6)
การดู 22 ครั้ง
ใบความรู้ เรื่อง การใช้ Can
ชลธิดา เว้นบาป
ภาษาต่างประเทศ... (ป.3)
การดู 14 ครั้ง
Phonics song the letter "Ww" by ครูฝ้
ธัญญาศิริ สิทธิราช
ภาษาต่างประเทศ... (ป.1)
การดู 26 ครั้ง
Phonics song the letter "Nn" by ครูฝ้
ธัญญาศิริ สิทธิราช
ภาษาต่างประเทศ... (ป.1)
การดู 26 ครั้ง
colours
รัชนู แก้วแก่น
ภาษาต่างประเทศ... (ป.1)
การดู 23 ครั้ง