การนำเข้าสู่บทเรียน

ภาษาต่างประเทศ ป.1 เปิดดู 21 ครั้ง
ชรินรัตน์ พละสาร channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล สพป.อุดรธานี เขต 1

เพลง Tooty-ta Song
จากช่อง Pinkfong Baby Shark - Kids' Songs & Stories
https://youtu.be/dAXz913BPlMแสดงความคิดเห็น

Occupations
ปุญชรัสมิ์ อินแสง
ภาษาต่างประเทศ... (-)
การดู 27 ครั้ง
what kind of fruit do you like?
กิติพรรณ ธุระพระ
ภาษาต่างประเทศ... (ป.3)
การดู 17 ครั้ง
HOW TO MAKE SANDWICH
พรพิมล เนื่องชมภู
ภาษาต่างประเทศ... (ม.3)
การดู 19 ครั้ง
Food and Drink
พรพิมล เนื่องชมภู
ภาษาต่างประเทศ... (ม.3)
การดู 22 ครั้ง
making complaints
ประไพ กรมวงศ์
ภาษาต่างประเทศ... (ม.6)
การดู 24 ครั้ง
My job ชั้น ป.3
เปรมพัชร นีระมนต์
ภาษาต่างประเทศ... (ป.3)
การดู 28 ครั้ง
Reference
เกียรติศักดิ์ สิทธิราช
ภาษาต่างประเทศ... (ม.6)
การดู 19 ครั้ง
Phonics song the letter "Ii" by ครูฝ้
ธัญญาศิริ สิทธิราช
ภาษาต่างประเทศ... (ป.1)
การดู 30 ครั้ง
My body
จุฑาทิพย์ ศิรินคร
ภาษาต่างประเทศ... (ป.4)
การดู 26 ครั้ง
Article A,AN
อรุณ บริบูรณ์
ภาษาต่างประเทศ... (ป.3)
การดู 24 ครั้ง
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ is / am / are
สุพัตรา ฮาดนิล
ภาษาต่างประเทศ... (ป.3)
การดู 38 ครั้ง
ฝึกพูดแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ How to Introduce Y
ยุทธนา ศรีประเสริฐ
ภาษาต่างประเทศ... (ม.1)
การดู 28 ครั้ง
รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง school subjects
สุพัตรา ฮาดนิล
ภาษาต่างประเทศ... (ป.4)
การดู 33 ครั้ง
compound noun
วารุณี รักษาภักดี
ภาษาต่างประเทศ... (ม.3)
การดู 19 ครั้ง
แบบฝึกสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ บัญชีคำศัพท์พื้นฐาน
พัณณ์ชิตา เทพนคร
ภาษาต่างประเทศ... (ป.3)
การดู 22 ครั้ง