การนำเข้าสู่บทเรียน

ภาษาต่างประเทศ ป.1 เปิดดู 20 ครั้ง
ชรินรัตน์ พละสาร channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล สพป.อุดรธานี เขต 1

เพลง I've Got the Rhythm
จากช่อง Pinkfong Baby Shark - Kids' Songs & Stories
https://youtu.be/Sux_Ut4nKGwแสดงความคิดเห็น

Adventures on the Mississippi
ธัญญาศิริ สิทธิราช
ภาษาต่างประเทศ... (ม.4)
การดู 27 ครั้ง
ออกเสียงพยัญชนะ ภาษาอังกฤษ (A-H)
พิชญาภรณ์ สอนวงษ์
ภาษาต่างประเทศ... (ป.4)
การดู 28 ครั้ง
What's the weather like?
ดาราวรรณ เชื้อเวียง
ภาษาต่างประเทศ... (ป.6)
การดู 18 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง รู้จัก
ปิโยรส เดชาเลิศ
ภาษาต่างประเทศ... (ป.1)
การดู 27 ครั้ง
Phonics song the letter "Ii" by ครูฝ้
ธัญญาศิริ สิทธิราช
ภาษาต่างประเทศ... (ป.1)
การดู 30 ครั้ง
คำไทยที่มาจากภาษาอังกฤษ
มณีรัตน์ โคตรมงคล
ภาษาต่างประเทศ... (ป.5)
การดู 31 ครั้ง
7 Days
เพ็ญศิริ สวัสดิชิตัง
ภาษาต่างประเทศ... (ป.3)
การดู 27 ครั้ง
English HTML5
อภิชาติ แข็งแรง
ภาษาต่างประเทศ... (ป.1)
การดู 25 ครั้ง
Adventures on the Mississippi
ธัญญาศิริ สิทธิราช
ภาษาต่างประเทศ... (ม.6)
การดู 26 ครั้ง
English Pronunciation | The Letter 'A'
ศศิธร ชวาลไชย
ภาษาต่างประเทศ... (ม.1)
การดู 18 ครั้ง
making complaints
ประไพ กรมวงศ์
ภาษาต่างประเทศ... (ม.6)
การดู 24 ครั้ง
How to stress2
รุ่งโรจน์ พัฒนืมณี
ภาษาต่างประเทศ... (ม.2)
การดู 32 ครั้ง
My body
นวพร อุดมกัน
ภาษาต่างประเทศ... (ป.2)
การดู 40 ครั้ง
Farm Animals P.3
เพ็ญศิริ สวัสดิชิตัง
ภาษาต่างประเทศ... (ป.3)
การดู 32 ครั้ง
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ธัญญาศิริ สิทธิราช
ภาษาต่างประเทศ... (ม.5)
การดู 28 ครั้ง