การนำเข้าสู่บทเรียน

ภาษาต่างประเทศ ป.1 เปิดดู 22 ครั้ง
ชรินรัตน์ พละสาร channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล สพป.อุดรธานี เขต 1

เพลง The Kitty Song | Dance Along | Meow Meow Meow | Pinkfong Songs for Children
จากช่อง Pinkfong Baby Shark - Kids' Songs & Stories
https://youtu.be/HYX6H0zRmbcแสดงความคิดเห็น

Food and Drinks
นัทธ์รพี มาลาศรี
ภาษาต่างประเทศ... (ป.2)
การดู 26 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ ป.3เรื่อง my job
บุศรินทร์ โคตรนรินทร์
ภาษาต่างประเทศ... (ป.3)
การดู 27 ครั้ง
สอนภาษาอังกฤษด้วยการแร็พ (ครูฝ้ายไมค์ทองคำ)
ธัญญาศิริ สิทธิราช
ภาษาต่างประเทศ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 49 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอน Active
พนิดา สมบูรณ์
ภาษาต่างประเทศ... (อ.3)
การดู 16 ครั้ง
คำศัพท์ สัตว์ ภาษาอังกฤษ Animal
นางสมจิต มะรี
ภาษาต่างประเทศ... (ป.1)
การดู 25 ครั้ง
Basic word for kids ep.1
พรณรงค์ ทรัพย์คง
ภาษาต่างประเทศ... (อ.2)
การดู 23 ครั้ง
นี่คือสีอะไร
อรอนงค์ พงษ์สีมา
ภาษาต่างประเทศ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 18 ครั้ง
รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง school subjects
สุพัตรา ฮาดนิล
ภาษาต่างประเทศ... (ป.4)
การดู 33 ครั้ง
การเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสูงสุดในภาษาอังกฤษ
พัณณ์ชิตา เทพนคร
ภาษาต่างประเทศ... (ป.6)
การดู 30 ครั้ง
เพลง a-z
สุภาพร สมบูรณ์
ภาษาต่างประเทศ... (ป.1)
การดู 25 ครั้ง
Phonics song the letter "Rr" by ครูฝ้
ธัญญาศิริ สิทธิราช
ภาษาต่างประเทศ... (ป.1)
การดู 22 ครั้ง
Why reading is good for you?
ลลิตา ชัยภิบาล
ภาษาต่างประเทศ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 20 ครั้ง
ใบความรู้ เรื่อง Food & Drinks
รัชนีกร คุณาพันธ์
ภาษาต่างประเทศ... (ป.5)
การดู 22 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้
ดาราวรรณ เชื้อเวียง
ภาษาต่างประเทศ... (ป.6)
การดู 31 ครั้ง
Hello English Songs (Teaching English Greetings
ปุญชรัสมิ์ อินแสง
ภาษาต่างประเทศ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 25 ครั้ง