คุณครูคนใหม่

แนะแนว ทุกระดับชั้น เปิดดู 23 ครั้ง


เอกราช วรรณคีรี channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนชัยศรี สพป.อุดรธานี เขต 1

คุณครูคนใหม่ โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี ครูก้อยแสดงความคิดเห็น

การสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน
สมลักษณ์ น้อยตามโต
แนะแนว... (ทุกระดับชั้น)
การดู 51 ครั้ง
แนวทางการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
Janejira Kanachan
แนะแนว... (ทุกระดับชั้น)
การดู 28 ครั้ง
หนังสือ
ธนัทเทพ อุทัยกัน
แนะแนว... (ป.2)
การดู 18 ครั้ง
คุณครูคนใหม่
เอกราช วรรณคีรี
แนะแนว... (ทุกระดับชั้น)
การดู 23 ครั้ง
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ธนโชติ สุวรรณโคตร
แนะแนว... (ทุกระดับชั้น)
การดู 22 ครั้ง
รู้เขารู้เรา
มะลิวัลย์ มะรี
แนะแนว... (ป.6)
การดู 41 ครั้ง
โรงเรียนสวย ห้องเรียนงาม
วสันต์ ศรีโพธิ์วัง
แนะแนว... (ม.1)
การดู 17 ครั้ง