ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

- ทุกระดับชั้น เปิดดู 32 ครั้ง


นิลุบล ชุมแวงวาปี channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกผักหอม สพป.อุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น

การใช้ verb to be
ธิรัฐดา ชาวกล้า
-... (-)
การดู 26 ครั้ง
การอ่านแผนที่
อัมรินทร์ สินชัย
-... (ป.5)
การดู 30 ครั้ง
โครงการพัฒนาการอ่านการเขียน[โรงเรียนบ้านหนองบัว
อรวรรณ ปราบศัตรู
-... (-)
การดู 45 ครั้ง
คณิตพื้นฐาน
นะวมิณฑ์ ไผ่ป้อง
-... (ป.4)
การดู 23 ครั้ง
แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องปริซึมและทรงกระบอก
ชาลิสา สรรพโส
-... (ม.2)
การดู 33 ครั้ง
บทเรียนเรื่องคลื่น
วิสาน กาฬพันธ์
-... (ม.3)
การดู 22 ครั้ง
ทุ่งสังหาร
นายคมสันต์ อาศัย
-... (ม.2)
การดู 23 ครั้ง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
วราภรณ์ กัปโก
-... (-)
การดู 26 ครั้ง
การพัฒนาการอ่านครูป.1
อรวรรณ ปราบศัตรู
-... (-)
การดู 31 ครั้ง
การเรียนการสอนวิชา วิทยาการคำนวณ
อนงค์ศรี สมบัติมี
-... (-)
การดู 16 ครั้ง
สังคม ป.1
ปัทมา ยะหนัก
-... (ป.1)
การดู 24 ครั้ง
ยาเสพติด
สุดใจ วิบูลย์กุล
-... (-)
การดู 34 ครั้ง
อาหารและสารอาหาร
คมสัน โพธิ์ทอง
-... (-)
การดู 28 ครั้ง
หน่วยที่ 1
ธนพงษ์ อาจเจริญ
-... (ป.1)
การดู 18 ครั้ง
ประโยคหรรษา
สุริตา ศรีศักดิ์ดี
-... (-)
การดู 40 ครั้ง