การสอนAL

- อ.3 เปิดดู 29 ครั้ง


นิลุบล ชุมแวงวาปี channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกผักหอม สพป.อุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น

About myself
นภาลัย ติใจ
-... (ป.1)
การดู 29 ครั้ง
บทความ
สุริยา สาระณา
-... (ป.1)
การดู 21 ครั้ง
ชนิดของคำ
เสาวลักษณ์ ศรีสุนาครัว
-... (-)
การดู 41 ครั้ง
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น
พิมลวรรณ ร่มวาปี
-... (ป.6)
การดู 21 ครั้ง
บทความ
ดารารัตน์ หอมทรัพย์
-... (-)
การดู 24 ครั้ง
เพลงสำหรับเด็กอนุบาล
สานิรุต พิกากัน
-... (อ.1)
การดู 21 ครั้ง
Reading comprehension
ปุญชรัสมิ์ อินแสง
-... (ป.6)
การดู 21 ครั้ง
แบบทดสอบ
wimonrat 5554
-... (-)
การดู 20 ครั้ง
ความหมายของเศษส่วน
วงเดือน วงษ์พันธ์
-... (ป.5)
การดู 27 ครั้ง
บทเรียนเรื่องคลื่น
วิสาน กาฬพันธ์
-... (ม.3)
การดู 23 ครั้ง
บทความ
ธนัทเทพ อุทัยกัน
-... (ทุกระดับชั้น)
การดู 20 ครั้ง
Relative Pronoun
สุภาพร พวงบุบผา
-... (ม.4)
การดู 53 ครั้ง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย (คลิปการสอน
ณัฐพงษ์ โคตรมณี
-... (-)
การดู 28 ครั้ง
55
วสันต์ ศรีโพธิ์วัง
-... (ม.1)
การดู 28 ครั้ง
คณิตสนุก
นะวมิณฑ์ ไผ่ป้อง
-... (ป.5)
การดู 25 ครั้ง