การสอน AL

Kindergarten อ.2 เปิดดู 36 ครั้ง


นิลุบล ชุมแวงวาปี channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกผักหอม สพป.อุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น

สื่อการเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาล 2 หน่วย สัตว์น่า
ศิริกาญจน์ ตั้งมั่นดี
Kindergarten... (อ.2)
การดู 57 ครั้ง
แผนการสอนหน่วยสัตว์น่ารัก อนุบาลปีที่ 2
วชิราภรณ์ บุญเสริฐ
Kindergarten... (อ.2)
การดู 36 ครั้ง
ฝน
นิตยา สัพโส
Kindergarten... (อ.3)
การดู 36 ครั้ง
ใบความรู้ หนูน้อยห่างไกลโควิด
ศศิธร อมรกาญจนกุล
Kindergarten... (อ.3)
การดู 26 ครั้ง
กุ๋งกิ๋ง | นิทานสนุกกับกุ๋งกิ๋ง ตอน ฉันรักเมือง
ช่อผกา โจมแก้ว
Kindergarten... (อ.2)
การดู 26 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ ไขรหัสลับสุดยอด
พรณรงค์ ทรัพย์คง
Kindergarten... (อ.3)
การดู 80 ครั้ง
ใบความรู้ หน่วย สัตว์น่ารัก
ศิริกาญจน์ ตั้งมั่นดี
Kindergarten... (อ.2)
การดู 40 ครั้ง
Phonics Song for Children
เจนจิรา ตะรุวัน
Kindergarten... (อ.3)
การดู 43 ครั้ง
เพลง เต้นกันหน่อย | ออกกำลังกายเด็ก | Kids Cha
ประไพพิศ นามฮุง
Kindergarten... (อ.2)
การดู 33 ครั้ง
1.หน่วยการเรียนรู้วันลอยกระทง
รัตนา เรืองจันทา
Kindergarten... (อ.2)
การดู 43 ครั้ง
Animal Word Card
เกริกเกียรติ ศรีบุญเรือง
Kindergarten... (อ.3)
การดู 38 ครั้ง
Animal Word Card
ศิริกาญจน์ ตั้งมั่นดี
Kindergarten... (อ.2)
การดู 22 ครั้ง
หน่วยตคมนาคม
เพชรรัตน์ แสงไส
Kindergarten... (อ.2)
การดู 45 ครั้ง
การเรียนการสอนเด็กปฐมวัย
หนึ่งฤทัย สมบูรณ์
Kindergarten... (อ.3)
การดู 40 ครั้ง
ต้นไม้
ธีมาพร เปี่ยมสุข
Kindergarten... (อ.2)
การดู 35 ครั้ง