เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น เปิดดู 24 ครั้ง


วราภรณ์ กัปโก channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป.อุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น

เครื่องมือทางภูมิศาตร์
อัมรินทร์ สินชัย
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.5)
การดู 28 ครั้ง
ราชวงศ์ทั้ง 5 แห่งกรุงศรีอยุธยา
อภิรัฐ ศิริกุล
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.6)
การดู 26 ครั้ง
รวมมิตรประวัติศาสตร์ไทย
วสันต์ ศรีโพธิ์วัง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.1)
การดู 26 ครั้ง
สงฆ์สาวก
ปัทมากร ปณะราช
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.1)
การดู 15 ครั้ง
ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย
วิชชกรณ์ ธาตุชัย
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.1)
การดู 22 ครั้ง
แบบเรียนพุทธประวัติ
อรอุมา ทัพเอี่ยม
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 28 ครั้ง
เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ครู แนวทายการจัดการเรียนรู้
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 32 ครั้ง
เครื่องมือภูมิศาสตร์
นริศา ทินแย่ง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.3)
การดู 27 ครั้ง
ประวัติศาสตร์โลก
วสันต์ ศรีโพธิ์วัง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.3)
การดู 26 ครั้ง
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง พระพุทธศาสนาน่ารู้ ชั้นป
อรอุมา ทัพเอี่ยม
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.3)
การดู 22 ครั้ง
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
สุดา คำภูเงิน
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.5)
การดู 20 ครั้ง
แนวการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อสร้างสำนึ
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 40 ครั้ง
สารคดี สำรวจโลก ตอน ตำนานแห่งญี่ปุ่น
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.1)
การดู 26 ครั้ง
การศึกษาเท่าเทียมทุกถิ่นไทย EP57
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.1)
การดู 20 ครั้ง
วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ ป.5
กฤษณา ลานนท์
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.5)
การดู 33 ครั้ง