การเเสดง mvละครเพลง นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน

- - เปิดดู 33 ครั้ง


อาทิตย์ ลีบาง channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป.อุดรธานี เขต 1

การเเสดง MV เพลงจ่งน้ำตาไว้ถ่าฮั่ว
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินแสดงความคิดเห็น

หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
ภาวินี อ้วนศรีเมือง
-... (ม.2)
การดู 16 ครั้ง
บทความ
สุริยา สาระณา
-... (ป.1)
การดู 21 ครั้ง
KidBright : ตอนที่ 2 การเขียน code เบื้องต้น &q
ไวยวิทย์ มูลทรัพย์
-... (-)
การดู 24 ครั้ง
ระบบย่อยอาหาร
นุชนันท์ คำเนตร
-... (ม.2)
การดู 24 ครั้ง
พุทธประวัคิ
จีรสุดา ชาวกล้า
-... (-)
การดู 23 ครั้ง
Greeting
ลลิตา ชัยภิบาล
-... (ทุกระดับชั้น)
การดู 22 ครั้ง
การอ่านแผนที่
อัมรินทร์ สินชัย
-... (ป.5)
การดู 30 ครั้ง
กิจกรรม PLC
นิลุบล ชุมแวงวาปี
-... (ทุกระดับชั้น)
การดู 30 ครั้ง
เพลงสำหรับเด็กอนุบาล
สานิรุต พิกากัน
-... (อ.1)
การดู 20 ครั้ง
การพัฒนาการอ่านครูป.1
อรวรรณ ปราบศัตรู
-... (-)
การดู 31 ครั้ง
รู้จักเทคโนโลยีสารสนเทศจากyoutube
wimonrat 5554
-... (-)
การดู 24 ครั้ง
การใช้ verb to be
ธิรัฐดา ชาวกล้า
-... (-)
การดู 26 ครั้ง
ไทย
ปุญชรัสมิ์ อินแสง
-... (-)
การดู 25 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ ป.3เรื่อง my job song
บุศรินทร์ โคตรนรินทร์
-... (ป.3)
การดู 19 ครั้ง
แนวทางจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ):
ไวยวิทย์ มูลทรัพย์
-... (-)
การดู 32 ครั้ง