คำคม EP.2

สุขศึกษาและพลศึกษา ทุกระดับชั้น เปิดดู 28 ครั้ง


อาทิตย์ ลีบาง channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป.อุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น

การประกอบอาหารไทย
ณัฐฏิมา ศรีพรหมษา
สุขศึกษาและพลศึกษา... (ม.1)
การดู 26 ครั้ง
กิจกรรมนันทนาการ #2
มานะศักดิ์ หมื่นภักดี
สุขศึกษาและพลศึกษา... (ป.6)
การดู 29 ครั้ง
มวยไทย
จิราภรณ์ งามบาง
สุขศึกษาและพลศึกษา... (ทุกระดับชั้น)
การดู 21 ครั้ง
การเลี้ยงลูกฟุตซอล
วชิระ แว่นแก้ว
สุขศึกษาและพลศึกษา... (ม.3)
การดู 16 ครั้ง
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
มลฤดี คำภาษี
สุขศึกษาและพลศึกษา... (ม.2)
การดู 22 ครั้ง
การทดสอบสุขศึกษา
จรัล คำมูล
สุขศึกษาและพลศึกษา... (ม.1)
การดู 20 ครั้ง
อาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์
รณชัย คำนวน
สุขศึกษาและพลศึกษา... (ป.2)
การดู 28 ครั้ง
วิชาฟุตบอล ป.6
อาทิตย์ ลีบาง
สุขศึกษาและพลศึกษา... (ป.6)
การดู 36 ครั้ง
การเพลสบอล
ยุทธนา เทพมณี
สุขศึกษาและพลศึกษา... (ป.3)
การดู 32 ครั้ง
ตะกร้อ ม 2
อภิชาติ สาคร
สุขศึกษาและพลศึกษา... (ม.2)
การดู 16 ครั้ง
อาหาร
ณัฐฏิมา ศรีพรหมษา
สุขศึกษาและพลศึกษา... (ม.1)
การดู 22 ครั้ง
การเคลื่อนไหวร่างกาย
กฤษฎา ดวงอุทา
สุขศึกษาและพลศึกษา... (ป.6)
การดู 27 ครั้ง
Goalkeeper training
วิทยา โสภี
สุขศึกษาและพลศึกษา... (ม.6)
การดู 24 ครั้ง
ใบงานภาษาไทย
นางเยาวพา สร้อยกุดเรือ
สุขศึกษาและพลศึกษา... (อ.1)
การดู 20 ครั้ง
หนังสือ มวย
อาทิตย์ ลีบาง
สุขศึกษาและพลศึกษา... (ทุกระดับชั้น)
การดู 21 ครั้ง