คำคม ep.1

สุขศึกษาและพลศึกษา ทุกระดับชั้น เปิดดู 21 ครั้ง


อาทิตย์ ลีบาง channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป.อุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น

ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม   +11 วัน ที่ผ่านมา

ชื่นชม


กิจกรรมนันทนาการ #2 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6
รามัญต์ นามพิสัย
สุขศึกษาและพลศึกษา... (ป.3)
การดู 21 ครั้ง
กิจกรรมนันทนาการ #1
มานะศักดิ์ หมื่นภักดี
สุขศึกษาและพลศึกษา... (ป.6)
การดู 25 ครั้ง
ใบงานไม้รำที่ 1 ลอยชาย
จิราภรณ์ งามบาง
สุขศึกษาและพลศึกษา... (ม.2)
การดู 20 ครั้ง
ประวัติบาสเกตบอล
นัทธ์รพี มาลาศรี
สุขศึกษาและพลศึกษา... (ป.6)
การดู 43 ครั้ง
คุณค่าทางโภชนาการ
ณัฐฏิมา ศรีพรหมษา
สุขศึกษาและพลศึกษา... (ม.1)
การดู 32 ครั้ง
วีดีโอ เรื่องเพศศึกษา
ณัฐฏิมา ศรีพรหมษา
สุขศึกษาและพลศึกษา... (ม.1)
การดู 26 ครั้ง
การรำไม้รำกระบี่ทั้ง 12 ไม้รำ
จิราภรณ์ งามบาง
สุขศึกษาและพลศึกษา... (ทุกระดับชั้น)
การดู 16 ครั้ง
พื้นฐานการเล่นกีฬาฟุตบอล
กฤษฎา ดวงอุทา
สุขศึกษาและพลศึกษา... (ป.6)
การดู 19 ครั้ง
Gk Trianing
วิทยา โสภี
สุขศึกษาและพลศึกษา... (ม.6)
การดู 23 ครั้ง
เพศเท่าเทียม
มลฤดี คำภาษี
สุขศึกษาและพลศึกษา... (ม.2)
การดู 21 ครั้ง
Goalkeeper training
วิทยา โสภี
สุขศึกษาและพลศึกษา... (ม.6)
การดู 24 ครั้ง
ทักษะกีฬาตะกร้อ
ทวีศักดิ์ งามสว่าง
สุขศึกษาและพลศึกษา... (ม.2)
การดู 22 ครั้ง
ไม้รำกระบี่ 12 ไม้รำ (กระบี่กระบอง)
จิราภรณ์ งามบาง
สุขศึกษาและพลศึกษา... (ม.2)
การดู 27 ครั้ง
การทดสอบสุขศึกษา
จรัล คำมูล
สุขศึกษาและพลศึกษา... (ม.1)
การดู 20 ครั้ง
พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเร
รามัญต์ นามพิสัย
สุขศึกษาและพลศึกษา... (ป.6)
การดู 20 ครั้ง